• Pri prvotnej kúpe produktu bude úplné nabitie batérie trvať približne 180 minút a vydrží

POZNÁMKA

približne 100 minút.

Čas nabíjania sa môže zvýšiť, keď sa batéria počas nabíjania prehrieva.

Opatrenia, ktoré je potrebné prijať, keď nabíjanie nie je hladké.

Keď robotický vysávač nie je možné nabiť automaticky, skontrolujte nasledovné:

-Vypnite a zapnite hlavný vypínač na spodnej strane robotického vysávača.

-Znovu zapojte napájanie nabíjačky.

-Skontrolujte, či sa na konektore nabíjania nenachádzajú cudzie látky a konektor nabíjania na hlavnej jednotke a na nabíjačke utrite suchou látkou.

-Skontrolujte, či sa v blízkosti nabíjačky nenachádzajú predmety, ktoré sú silné refl ektory.

Po odpojení od nabíjačky sa robotický vysávač prirodzene vybije.

-Ak je to možné, robotický vysávač nabite prostredníctvom nabíjačky. (Keď váš domov nechávate bez dohľadu na dlhú dobu kvôli pracovnej ceste, cestovaniu atď., vypnite hlavný vypínač na robotickom vysávači a odpojte napájanie z nabíjačky, aby ste ich mohli uložiť.)

Obatérii

Robotický vysávač je napájaný lítium-iónovou (Li-ion)

nabíjateľnou batériou, ktorá je priateľská k životnému prostrediu a funkcia ochrany pred nadmerným nabitím zaručuje predĺženú životnosť.

Pri kúpe batérie sa spýtajte strediska starostlivosti o

zákazníka na symbol originálneho dielu () a číslo modelu predtým, ako si ju kúpite.

-Táto batéria je určená len pre robotické vysávače značky Samsung. Jej používanie v iných zariadeniach alebo pre iné účely je prísne zakázané.

-Batériu nerozoberajte ani neupravujte.

-Nabíjajte ju na mieste s dobrým vetraním.

-Batériu nevystavujte ohňu a nenahrievajte ju.

-Ku koncovkám (+) alebo (-) batérie nepripájajte žiadne kovové predmety.

-Uchovávajte ju v interiéri (0°C~40°C).

-Pred likvidáciou produktu batériu zlikvidujte spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.

-Tieto batérie nevyhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom.

-Pri likvidácii starých batérií postupujte podľa miestnych predpisov.

Po skončení životnosti batériu nerozoberajte. Kontaktujte najbližšie stredisko starostlivosti o zákazníkov.

Zvýšený čas nabíjania a kratšia výdrž batérie signalizuje blížiaci sa koniec životnosti batérie. Kontaktujte autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov na výmenu batérie.

Nabíjateľnú batériu, ktorá je zabudovaná v tomto výrobku, nemôže vymeniť používateľ. Informácie o jej výmene získate u príslušného poskytovateľa servisných služieb.

24_ prevádzka