SR8980

Robotický vysávač

Používateľská príručka

Táto príručka sa vyrobila zo 100% recyklovaného papiera.

 

Pred prevádzkou tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.

Slovenčina

Len pre použitie v interiéri.

 

imagine the possibilities

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Samsung.