Naučte sa, ako používať funkciu automatického vysýpania

1. Zapnite vypínač napájania.

Tlačidlo

napájania

2.Zapnite tlačidlo automatického vysýpania.

Ak je tlačidlo automatického vysýpania vypnuté, vysávač nevykoná funkciu automatického vysýpania.

Ak sa nádoba na prach naplní, vysávavcí robot presuňte späť na automatický vyprázdňovač. Automatický vyprázdňovač začne s automatickým vyprázdňovaním.

Tlačidlo Auto Empty On/Off (Automatické vysýpanie zapnuté/

vypnuté) Indikátor

automatického vysýpania (červený)

3.Ak sa robotický vysávač pripojí k zariadeniu na automatické vysýpanie,

začne automaticky vysýpať prach.

Ak počas vysávania robotický vysávač začne aktuálne vysávanie z nabíjacej stanice a nádoba na prach robotického vysávača je plná, prejde robot k nádobe na vysýpanie.

4.Ak je nádoba na automatické vysýpanie plná, rozsvieti sa

indikátor naplnenia. Vyprázdnite nádobu na prach zariadenia na automatické vysýpanie. Vyčistite prívod vzduchu na spodnej strane. Vyčistite fi lter.

Robotický vysávač dokáže povysávať iba veľký prach. Pravidelne vyprázdňujte prachový priečinok robotického vysávača.

Indikátor naplnenia

Nasadenie príslušenstva na koberce

Nasaďte, prosím, príslušenstvo na koberce tak, aby mohol vysávací robot jednoducho vysávať koberce.

1. Uistite sa, že výčnelok v strede príslušenstva je pod automatickým vyprázdňovačom a potom zatlačte tak, aby bolo počuť “cvaknutie” (podľa smeru šípok).

Kliknutie

2. V prípade použitia na všetkých ostatných povrchoch (napr. bez koberca) vytiahnite upínače na každej strane a príslušenstvo vytiahnite (podľa smeru šípok).

22_ prevádzka