O snímači IrDA

Prenos infračerveného signálu možno nebude UPOZORNENIE hladký na miestach, ktoré sú vystavené

halogénovým lampám alebo v exteriéri.

Robotický vysávač využíva 3 typy infračervených zariadení a zariadenie pravdepodobne nebude pracovať pred iným zariadením s vyššou prioritou.

[Priorita infračerveného signálu]

> >

03

• Pri ovládaní robotického vysávača pomocou

Diaľkový

zariadenie

Nabíjačka

ovládač

Virtual guard

 

diaľkového ovládania môže robotický vysávač

 

 

 

 

prejsť cez virtuálny plot alebo zariadenie VIRTUAL

 

 

 

GUARD, prípadne ísť proti prekážke, pretože signál diaľkového ovládania má vyššiu prioritu ako signál zariadenia VIRTUAL GUARD.

Pri používaní robotického vysávača na malých priestoroch alebo v malej vzdialenosti môže dôjsť k jeho poruche z dôvodu rušenia infračervených signálov.

Zariadenie VIRTUAL GUARD nainštalujte mimo dosah nabíjačky, pretože ak sa zariadenie VIRTUAL GUARD nachádza v blízkosti nabíjačky, môže dôjsť k prerušeniu automatického nabíjania.

V prípade súčasného používania viacerých robotických vysávačov môže dôjsť k poruche spôsobenej rušením infračervených signálov.

PREVÁDZKA

prevádzka _27