DOPLŇKOVÉ FUNKCE

Použití doplňkových funkcí

Robotický vysavač můžete používat snadněji a pohodlněji použitím různých doplňkových funkcí.

Doplňkové funkce můžete konfi gurovat pouze pomocí dálkového ovladače.

Režim Turbo

Při každém stisknutí tlačítka Turbo se postupně zapíná a vypíná ikona Turbo na panelu displeje.

Turbo zapnuto (Režim Turbo) : Hlavní kartáč se otáčí maximální rychlostí.

Turbo vypnuto (normální režim) : Hlavní kartáč se otáčí normální rychlostí.Režim prachového čidla

Při každém stisknutí tlačítka Prachové čidlo se postupně vypíná a zapíná ikona Prachové čidlo na panelu displeje.

Režim prachového čidla zapnutý: Pokud v automatickém úklidovém režimu vysavač rozpozná v určité oblasti prach, otočí se a po změně směru provede úklid této oblasti. Po provedení tohoto úklidu pokračuje ve svém předchozím směru. Pokud v režimu intenzívního úklidu, v maximálním režimu nebo v ručním režimu vysavač zjistí prach v určité oblasti, bude po dobu několika sekund pracovat s vyšší intenzitou.

Režim prachového čidla vypnutý : Vysavač nerozpoznává výskyt prachu a pokračuje v trase nastavené ve vybraném úklidovém režimu.

Výběr zvukového efektu

Chcete-li vybrat určitý zvukový efekt, stiskněte tlačítko pro výběr zvuku.

Při každém stisknutí tohoto tlačítka dojde v uvedeném pořadí postupně k výběru voleb Zvukové efekty Ztlumení.

-Zvukové efekty : Přehrávají se zvukové efekty.

-Ztlumení : Nepřehrávají se žádné zvuky ani oznámení.

PROVOZ 03

provoz _37