FUNKCJE DODATKOWE

Korzystanie z dodatkowych funkcji

Różne dodatkowe funkcje powodują, że korzystanie z robota staje się łatwiejsze i wygodniejsze.

Funkcje te można skonfi gurować za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Tryb Turbo

Po każdym naciśnięciu przycisku Turbo, ikona Turbo na panelu wyświetlacza kolejno włączy się i wyłączy.

Turbo wł. (tryb Turbo): Szczotka wiruje z maksymalną prędkością.

Turbo wył. (tryb normalny): Szczotka wiruje z normalną prędkością.

Tryb czujnika kurzu

Po każdym naciśnięciu przycisku czujnika kurzu, ikona czujnika kurzu na panelu wyświetlacza kolejno wyłączy się i włączy. Tryb czujnika kurzu włączony: W trybie automatycznego odkurzania, gdy robot odkurzający wykryje, że kurz znajduje się w określonym miejscu, wówczas robot obróci się i zmieni kierunek w celu odkurzenia tego obszaru, następnie po jego odkurzeniu wznowi poprzedni kurs. W trybie odkurzania punktowego, maksymalnego i ręcznego, gdy robot odkurzający wykryje, że kurz znajduje się w określonym miejscu, zwiększy moc odkurzania na kilka sekund.

Tryb czujnika kurzu wyłączony: Robot nie wykrywa przedostania się kurzu i kontynuuje pracę zgodnie z ustawionym trybem odkurzania.

Wybór efektów dźwiękowych

Nacisnąć przycisk wyboru dźwięku w celu wybrania efektu dźwiękowego.

Za każdym razem po naciśnięciu tego przycisku, efekty dźwiękowe są wybierane w następującej kolejności Efekty dźwiękowe Wyciszenie.

-Efekty dźwiękowe: Odtwarza efekty dźwiękowe.

-Wyciszenie: Nie odtwarza dźwięków i komunikatów.

OBSŁUGA 03

obsługa _37