Instalace dobíjecí stanice

Kontrolka napájení

Kontrolka dobíjení

1.Dobíjecí stanici instalujte na rovný povrch.

PROVOZ 03

2.Ve vzdálenosti 0,5 m napravo a nalevo by neměly být žádné překážky ani možnosti pádu. Žádné překážky by neměly být ani ve vzdálenosti 1 m od čelní strany.

 

0,5

m

přibližně

 

 

 

0,5

m

 

 

přibližně

 

 

 

přibližně

1m

 

 

3. Dobíjecí stanici instalujte do místa, které je pro robotický vysavač snadno přístupné.

4.Přívodní kabel veďte podél zdi.

5.V případě dřevěné podlahy nainstalujte dobíjecí stanici ve stejném

směru jako dřevní vlákna.

Přívodní kabel dobíjecí stanice ponechte zapojený do

POZNÁMKA zásuvky.

- Pokud se dobíjecí stanice nenapájí, robotický vysavač stanici nenalezne a nemůže se automaticky dobíjet.

- Pokud je robotický vysavač mimo dobíjecí stanici, baterie se automaticky vybíjí.

provoz _21