Podłączanie stacji ładującej

Kontrolka zasilania

Kontrolka ładowania

1.Ustawić stację ładującą na płaskiej powierzchni.

OBSŁUGA 03

2.

W odległości 0,5 m od boków stacji i 1 m od przodu nie

 

 

 

powinny się znajdować żadne przeszkody.

 

 

 

 

0,5

m

 

około

 

 

 

 

3.

Należy umieścić stację ładującą w miejscu łatwo dostępnym dla

 

 

 

robota odkurzającego.

 

 

 

0,5

m

około

 

 

 

 

około

1m

 

 

4. Ułożyć kabel zasilający wzdłuż ściany.

5.Jeśli podłoga jest zrobiona z drewna, należy ustawić ładowarkę w takim kierunku, w którym jest ułożona podłoga.

Kabel zasilający stacji ładującej powinien być zawsze UWAGA podłączony do gniazdka.

-Jeśli stacja nie jest zasilana, robot odkurzający nie będzie mógł jej znaleźć i wykonać automatycznego ładowania.

-Jeśli robot odkurzający zostanie oddzielony od stacji ładującej, akumulator zostanie automatycznie rozładowany.

obsługa _21