Rezerwacja godzinowa

W tym trybie, można zaplanować włączenie robota w trybie jednorazowego odkurzania o określonej godzinie.

Zaplanowane odkurzanie jest wykonywane wyłącznie wtedy, gdy robot zostanie podłączony do stacji ładującej.

 

 

Pilot

 

Kolejność konfiguracji

 

 

 

1.

Nacisnąć przycisk Timer/

 

 

 

 

Tygodniowy.

 

 

 

 

-

Bieżące ustawienie jest

 

 

 

 

wyświetlane i

miga.

 

Miga

 

 

Nacisnąć przycisk ￿ lub ￿,

 

 

Zmniejszenie

Zwiększenie

aby ustawić godzinę.

 

 

 

Tryb odkurzania

 

Miga

 

 

-

Jeżeli nie ma poprzedniej

 

 

 

rezerwacji, tryb odkurzania jest

 

 

 

 

 

 

 

 

ustawiany w tryb automatyczny.

 

 

 

 

Jeżeli rezerwacja istnieje, tryb

 

 

 

 

odkurzania jest ustawiany w

 

 

 

 

tryb skonfi gurowany.

 

 

 

2.

Nacisnąć przycisk Timer/

 

 

Zmniejszenie

Zwiększenie

Tygodniowy.

 

 

 

Zwiększenie/zmniejszenie

 

 

 

-

 

Miga

 

 

czasu o 5 minut. Nacisnąć

Miga

 

 

przycisk ￿ lub ￿, aby ustawić

 

 

 

 

minuty.

 

 

 

 

 

3.

Nacisnąć przycisk Timer/

 

 

Zmniejszenie

Zwiększenie

Tygodniowy. Nacisnąć

 

 

przycisk ￿ lub ￿, aby ustawić

 

 

 

 

 

 

 

 

tryb odkurzania.

 

Miga

Miga

 

-

Można wybrać tryb odkurzania

 

 

 

 

Auto lub Maks.

 

 

 

 

4.

Nacisnąć przycisk Timer/

 

Miga

 

 

Tygodniowy.

 

 

 

 

-

Ustawiona wartość będzie migać,

 

 

 

 

ustawienie jest zakończone.

Miga

 

 

-

Po zakończeniu ustawień,

 

 

 

wyświetla się skonfi gurowany

 

 

 

 

 

 

 

 

czas i

.

 

 

 

- Po naciśnięciu przycisku Start/Stop w trakcie ładowania

 

 

robota odkurzającego lub ustawienia godziny, ustawienia

Anulowanie ustawień

zostaną anulowane.

 

 

 

 

 

- Ustawienia zostaną anulowane, gdy robot odkurzający

 

 

zostanie odłączony od stacji ładującej.

 

 

 

 

- Jeżeli żadna cyfra nie zostanie wprowadzona w ciągu 1

Czas przerwy

minuty w trybie ustawiania godziny, robot automatycznie

 

 

wyjdzie z trybu ustawiania godziny.

 

 

34_ obsługa