Příznak

 

Seznam kontrol

Opatření

 

 

 

 

Robotický vysavač

Zkontrolujte, zda je zástrčka

 

nenalézá dobíjecí

 

dobíjecí stanice správně připojena

 

stanici.

 

do zásuvky.

 

 

 

 

 

 

Jsou-li v prostoru do přibližně 1

 

 

 

metru před dobíjecí stanicí a 0,5 m

 

 

 

vlevo či vpravo od dobíjecí stanice

 

 

 

jakékoli překážky, odstraňte je.

 

 

 

 

 

 

Je-li na dobíjecích kontaktech cizí

 

 

 

látka, otřete je suchým ručníkem.

 

 

 

 

 

 

Je modul VIRTUAL GUARD

• Přesuňte modul VIRTUAL GUARD

 

 

instalován v blízkosti dobíjecí

na jiné místo tak, aby se robotický

 

 

stanice?

vysavač mohl automaticky dobíjet.

 

 

 

 

 

Zkontrolujte, zda je zapnutý

• Zapněte vypínač na levé straně

 

 

automatický vyprazdňovač.

automatického vyprazdňovače.

Robotický vysavač

Nejsou baterie v modulu VIRTUAL

• Vyměňte baterie.

prochází hranicí

 

GUARD vybité?

(2 alkalické baterie typu D (LR20))

vytyčenou modulem

 

 

 

Je indikátor režimu zhasnutý?

• Zkontrolujte, zda je modul

VIRTUAL GUARD.

 

 

VIRTUAL GUARD vypnutý, a poté

 

 

 

 

 

 

jej nastavte do požadovaného

 

 

 

režimu.

Baterie v modulu

Používáte levnější baterie?

• Vyměňte baterie za nové alkalické.

VIRTUAL GUARD

 

 

(2 alkalické baterie typu D (LR20))

vydrží příliš krátkou

 

 

 

dobu.

 

 

 

Robotický vysavač

Robotický vysavač se může

• Směr pohybu při úklidu je určen

se při úklidu začne

 

pohybovat po úhlopříčkách

počátečním umístěním. Při úklidu

náhle pohybovat po

 

v následujících případech.

jednotlivých oblastí si zakresluje

úhlopříčce.

-

Po úklidu se robotický vysavač

mapu a může tak případně pokrýt

 

 

dobíjel v dobíjecí stanici ve

celou oblast. (Normální režim)

 

 

vyosené poloze.

Instalujte dobíjecí stanici ve směru

 

-

Robotický vysavač se po uklizení

vláken dřeva a zahajujte úklid

 

v situaci, kdy je robotický vysavač

 

 

určité oblasti přesunul do jiné

 

 

zaparkován v dobíjecí stanici.

 

 

oblasti zkratkou.

 

 

 

 

-

Úhel kontaktu s překážkou není

 

 

 

kolmý (90°).

 

 

-

Povrch podlahy tvoří dlaždice nebo

 

 

 

dřevo.

 

Robotický vysavač

Zkontrolujte automatický

• Zapněte vypínač na levé straně

často naráží do

 

vyprazdňovač.

automatického vyprazdňovače.

automatického

 

 

 

 

 

• Zkontrolujte, zda má svou síťovou

vyprazdňovače.

 

 

 

 

šňůru řádně připojenou do

 

 

 

 

 

 

zásuvky.

 

 

 

 

48_ řešení problémů