Ustawianie godziny

Zegar wyświetla bieżącą godzinę. Można zmienić bieżącą godzinę zgodnie z poniższymi etapami.

Ustawienie godziny jest możliwe tylko przy użyciu pilota.

 

Pilot

 

 

Kolejność konfiguracji

Miga

 

 

1.

Nacisnąć przycisk Zegar.

 

 

 

-

Bieżąca godzina jest

 

 

 

 

wyświetlana.

Miga

 

 

2.

Nacisnąć przycisk Zegar.

 

Zmniejszenie

Zwiększenie

-

Dzień tygodnia miga.

 

 

 

 

Nacisnąć przycisk ￿ lub ￿,

 

 

 

 

aby ustawić dzień tygodnia.

Miga

Zmniejszenie

Zwiększenie

3.

Nacisnąć przycisk Zegar.

 

 

Nacisnąć przycisk ￿ lub ￿,

 

 

 

 

 

 

 

 

aby ustawić godzinę.

Miga

Zmniejszenie

Zwiększenie

4.

Nacisnąć przycisk Zegar.

 

 

Nacisnąć przycisk ￿ lub ￿,

 

 

 

 

 

 

 

 

aby ustawić minuty.

Miga

 

 

5.

Nacisnąć przycisk Zegar.

 

 

-

Ustawiona wartość będzie

 

 

 

 

 

 

 

migać, ustawienie jest

 

 

 

 

zakończone.

Anulowanie ustawień

- Nacisnąć przycisk Start/Stop, aby anulować ustawienia i

wyjść z trybu ustawienia godziny.

 

 

- Jeżeli żadna cyfra nie zostanie wprowadzona w ciągu 1

Pilot

minuty w trybie ustawiania godziny, robot automatycznie

 

wyjdzie z trybu ustawiania godziny.

OBSŁUGA 03

obsługa _25