Probíhá dobíjení

V momentu zakoupení produktu je baterie zcela vybitá. Proto musíte robotický vysavač nabít ručně.

Kontrolka

napájení Kontrolka dobíje

PROVOZ 03

Zapněte vypínač na spodní straně výrobku.

1.Dobíjecí kolíky vysavače a dobíjecí kolíky dobíjecí stanice vyrovnejte a zatlačte vysavač, dokud se z

dobíjecí stanice neozve zvuk Recharging power (Dobíjím).

-Indikátor dobíjení se rozsvítí zeleně.

Kontrolka

Kontrolka dobíjení

napájení

 

2.Kontrolujte stav nabití robotického vysavače.

- Po zahájení dobíjení se na panelu se stavovým displejem v uvedeném pořadí zobrazí “zbývající úroveň nabití baterie” a

”.

-Při skončení dobíjení se na displeji po sobě zobrazí indikátor

stavu baterie a nápis „FULL“.

Probíhá dobíjení

Zcela dobito

 

 

Bliká

Bliká

Když při úklidu začne blikat indikátor stavu baterie, robotický vysavač přestane vysávat a automaticky se nabije v dobíjecí stanici.

Zahájí-li robotický vysavač aktuální úklidový cyklus na místě mimo nabíjecí stanici a nepodaří-li se mu při úklidu stanici vyhledat, zastaví v blízkosti místa, kde zahájil úklid.

Když při úklidu začne blikat indikátor stavu baterie a zobrazí se nápis „Lo“, robotický vysavač nelze ovládat pomocí dálkového ovladače ani tlačítky na vysavači. V takovém případě přeneste robotický vysavač do nabíjecí stanice, kde se nabije. (V tomto momentu je baterie zcela vybitá.)

<Signalizace dobíjení>

Dobíjení Probíhá Je dokončeno dobíjení zapotřebí

nabití

provoz _23