ČIŠTĚNÍ FILTRU ODPADNÍ NÁDOBKY AUTOMATICKÉHO VYPRAZDŇOVAČE

1

2

3

ÚDRŽBA 04

Vyjměte odpadní nádobku ve

Zatáhněte držadlo fi ltru ve směru

Sejměte fi ltr z odpadní nádobky.

směru šipky.

šipky.

 

4

5

6

Po vyjmutí odpadní nádobky

 

Omyjte fi ltr vodou.

Vysušte fi ltr mimo přímý sluneční

vyklepte prach z fi ltru.

 

 

svit.

7

8

 

9

Nejprve instalujte horní část fi ltru

Vytáhněte fi ltr dopředu a sejměte

Očistěte fi ltr kartáčem.

a poté dolní držák.

jej z odpadní nádobky.

 

10

11

12

Omyjte fi ltr vodou.

Vysušte fi ltr mimo přímý sluneční

Sestavte fi ltr.

 

svit.

 

údržba _41