Nastavení času

Hodiny zobrazují momentální čas. Tento čas můžete změnit níže uvedeným způsobem.

Čas lze nastavit pouze dálkovým ovladačem.

 

Dálkový ovladač

 

Postup při konfiguraci

Bliká

 

 

 

 

 

 

 

1.

Stiskněte tlačítko Hodiny.

 

 

 

-

Zobrazuje se aktuální čas.

Bliká

 

 

2.

Stiskněte tlačítko Hodiny.

 

Snížit

Zvýšit

 

-

Bude blikat den v týdnu.

 

 

 

 

 

 

 

Tisknutím tlačítka ￿ nebo ￿

 

 

 

 

nastavte den v týdnu.

Bliká

 

 

3.

Stiskněte tlačítko Hodiny.

 

Snížit

Zvýšit

 

 

 

 

Tisknutím tlačítka ￿ nebo ￿

 

 

 

 

nastavte hodiny.

Bliká

 

 

4.

Stiskněte tlačítko Hodiny.

 

Snížit

Zvýšit

 

 

 

 

Tisknutím tlačítka ￿ nebo ￿

 

 

 

 

nastavte minuty.

Bliká

 

 

5.

Stiskněte tlačítko Hodiny.

 

 

 

-

Nastavená hodnota

 

 

 

 

bude blikat a nastavení je

 

 

 

 

dokončeno.

Zrušení nastavení

- Stisknutím tlačítka Start/Stop zrušíte nastavení a opustíte

režim nastavení času.

 

 

 

 

 

 

- Pokud při nastavování času po dobu jedné minuty

Dálkový ovladač

neprovedete žádné zadání, dojde k automatickému opuštění

 

režimu Nastavení času.

 

 

PROVOZ 03

provoz _25