Manuální vysávání

Pomocí dálkového ovladače můžete robotickým vysavačem uklidit přímo konkrétní místo.

Přemístěte robotický vysavač do místa, kde chcete provést ruční úklid.

Ručně vysávat lze pouze pomocí dálkového ovladače.

PROVOZ 03

Tlačítko na dálkovém ovladači

Postup při konfiguraci

1. Nastavte režim.

2. Zrušte režim.

Pokud je robotický vysavač v dobíjecí stanici, není režim ručního úklidu podporován.

POZNÁMKA

Pokud po dobu 1 minuty není zaznamenán žádný vstup, dojde k přepnutí do pohotovostního režimu.

Při každém stisknutí tlačítka Turbo se postupně zapíná a

POZOR

vypíná ikona Turbo na panelu displeje. Pokud ikona Turbo

 

svítí, můžete zahájit úklid v režimu Turbo.

Při každém stisknutí tlačítka Prachové čidlo se postupně zapíná a vypíná ikona Prachové čidlo na panelu displeje. Pokud ikona Prachové čidlo svítí, můžete zahájit úklid

v režimu Prachové čidlo.

Směrová tlačítka (dopředu, doleva, doprava)

Pohyb směrem dozadu není podporován.

provoz _33