použití vysavače

INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

Postup instalace1.Zapnutí a vypnutí vypínače

Před použitím robotického vysavače je nutné zapnout vypínač na

spodní straně vysavače.

2. Instalace dobíjecí stanice

Před dobíjením robotického vysavače je nutné nejprve nainstalovat dobíjecí stanici.

Při nákupu výrobku je baterie vybitá a proto je nutné ji před použitím zcela nabít.

3. Dobíjení baterie

Před použitím robotického vysavače musíte nejprve zcela nabít baterii.

4.Nastavení času

Aby bylo možné používat plánovaný a denní úklid, je nutné nastavit čas.

5.Instalace zařízení VIRTUAL GUARD (virtuální bariéra)

Pohyb robotického vysavače můžete omezit použitím režimu Plot (virtuální zeď).

Zapnutí a vypnutí vypínače

Před použitím robotického vysavače je nutné zapnout vypínač. Vypnete-li Nouzový vypínač, dojde k vynulování všech nastavení s výjimkou přesného času a týdenního programu.

1.Zvedněte tělo přístroje a zapněte vypínač. Dbejte na to, abyste současně nestisknuli žádné jiné tlačítko.

- Jestliže se ikony nerozsvítí, znamená to, že baterie je zcela vybitá. V takovém případě zapněte vypínač a pak zapojte robotický vysavač do dobíjecí stanice.

-Nakonfi gurovaný čas se může odlišovat od aktuálního času. Je-li

nakonfi gurován nesprávný čas, nastavte přesný čas.

Po vypnutí vypínače se robotický vysavač nebude dobíjet ani v případě, že bude zaparkován v POZOR dobíjecí stanici.

20_ provoz