DOPLNKOVÉ FUNKCIE

Používanie doplnkových funkcií

Robotický vysávač môžete pomocou rôznych doplnkových funkcií používať jednoduchšie a pohodlnejšie.

Doplnkové funkcie môžete nastavovať len pomocou diaľkového ovládača.

Režim Turbo

Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne.

Režim Turbo zapnutý: Elektrická kefa sa otáča maximálnou rýchlosťou.

Turbo vypnuté (Normálny režim): Elektrická kefa sa otáča normálnou rýchlosťou.

Režim snímača prachu

Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Dust Sensor (Snímač prachu), ikona snímača prachu na paneli displeja zhasne alebo sa rozsvieti.

Režim snímača prachu zapnutý: Ak v režime automatického vysávania vysávač zaregistruje, že sa prach dostal do

špecifi ckej oblasti, vysávač sa otočí a zmení smer na vyčistenie tejto oblasti a po vyčistení tejto oblasti pokračuje v pôvodnom kurze. Ak v režimoch Spot (Bodové), Max (Maximálne) a Manual (Ručné) vysávač zaregistruje, že sa do špecifi ckej oblasti dostal prach, bude niekoľko sekúnd pracovať so zvýšeným výkonom. Režim snímača prachu vypnutý: Vysávač neregistruje prach a pokračuje tak, ako je nastavený podľa zvoleného režimu vysávania.

Výber zvukového efektu

Stlačením tlačidla Sound select (Výber zvuku) zvoľte zvukový efekt.

Zakaždým, keď stlačíte toto tlačidlo sa zvolí Zvukový efekt Stlmiť v tomto poradí.

-Zvukové efekty: Prehráva zvukové efekty.

-Stlmiť: Nepráva žiadne zvuky alebo hlásenia.

PREVÁDZKA 03

prevádzka _37