Az idő beállítása

Az óra az aktuális időt jelenti meg. Az aktuális időt az alábbi lépések végrehajtásával módosíthatja.

Az idő csak a távirányítóval állítható be.

 

Távirányító

 

A beállítás lépései

Villog

 

1.

Nyomja meg a Clock (Óra)

 

 

gombot.

 

 

 

 

 

-

Ekkor megjelenik az aktuális

 

 

 

idő.

Villog

 

2.

Nyomja meg a Clock (Óra)

 

 

gombot.

 

Csökkentés

Növelés

 

Ekkor a hét napja fog villogni.

 

 

-

 

 

 

A nap beállításához nyomja

 

 

 

meg a ￿ vagy￿ gombot.

Villog

 

3.

Nyomja meg a Clock (Óra)

 

 

gombot. Az óra beállításához

 

Csökkentés

Növelés

 

 

 

nyomja meg a￿ vagy ￿

 

 

 

gombot.

Villog

 

4.

Nyomja meg a Clock

 

 

(Óra) gombot. A percek

 

Csökkentés

Növelés

 

 

 

beállításához nyomja meg a ￿

 

 

 

vagy ￿ gombot.

Villog

 

5.

Nyomja meg a Clock (Óra)

 

 

gombot.

 

 

 

 

 

-

A beállított érték villog és

 

 

 

beállítás befejeződik.

A beállítások

- A beállítások elvetéséhez és az időbeállítás módból való

visszavonása

kilépéshez nyomja meg a Start/Stop gombot.

Távirányító

- Ha az idő beállítása során 1 percig egy gombot sem nyom

meg, a porszívó automatikusan kilép az idő beállítási módból.

 

MŰKÖDTETÉS 03

működtetés _25