Velký úklid

Robotický vysavač se automaticky pohybuje a uklízí, dokud se nevybije baterie a indikátor stavu baterie nezobrazuje nejnižší stupeň nabití.

Pokud je robotický vysavač před zahájením úklidu v dobíjecí stanici,

čas návratu do dobíjecí stanice se zkracuje, protože robotický vysavač si při svém pohybu pamatuje svou výchozí pozici.

Zahájí-li robotický vysavač aktuální úklidový cyklus na místě mimo nabíjecí stanici a nepodaří-li se mu při úklidu stanici vyhledat, zastaví v blízkosti místa, kde zahájil úklid.

Pokud se baterie při úklidu téměř vybije, robotický vysavač se

automaticky vrátí do dobíjecí stanice a začne uklízet, až dobije baterii. (Počet obnovených operací úklidu: jedna)

Tlačítko na

Tlačítko na

Postup při

 

vysavači

dálkovém ovladači

konfiguraci

 

 

1.

Nastavte režim.

 

 

 

 

třikrát

 

 

 

2krát v nabíjecím režimu

 

 

 

 

2.

Zrušte režim.

Normální režim

Informace o funkci Pokračování v úklidu

Usoudí-li robotický vysavač, že je úklid dokončen, obnovení úklidu se neprovede.

POZNÁMKA

Pokud robotický vysavač při dobíjení přemístíte nebo stisknete tlačítko, vyhodnotí úklid jako dokončený (nebude v úklidu pokračovat).

Při úklidu robotický vysavač nepřemísťujte ani nemačkejte

Režim Turbo

POZOR

tlačítka. Jinak robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový a začne uklízet znovu od začátku.

Při každém stisknutí tlačítka Turbo se postupně zapíná a vypíná ikona Turbo na panelu displeje. Pokud ikona Turbo svítí, můžete zahájit úklid v režimu Turbo.

Při každém stisknutí tlačítka Prachové čidlo se postupně zapíná a vypíná ikona Prachové čidlo na panelu displeje. Pokud ikona Prachové čidlo svítí, můžete zahájit úklid

v režimu Prachové čidlo.

Režim prachového

čidla

32_ provoz