Objaw

 

Sprawdzić

 

Czynności do wykonania

 

 

 

 

 

 

 

Automatyczny

Sprawdzić, czy w fi ltrze nie

Wyczyścić fi ltr.

 

opróżniacz nie

 

znajdują się ciała obce.

 

 

 

opróżnia pojemnika

 

 

 

 

 

Sprawdzić, czy wewnątrz

• Usunąć ciała obce z wnętrza

 

na kurz w sposób

05

 

pojemnika na kurz nie znajdują się

 

pojemnika na kurz.

automatyczny.

 

 

 

ciała obce.

 

 

ROZWIĄZYWANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolna część automatycznego

Otworzyć dolną część

 

 

 

 

opróżniacza jest zablokowana.

 

automatycznego opróżniacza

 

 

 

 

 

za pomocą monety, następnie

 

 

 

 

 

usunąć kurz blokujący go.

 

 

 

 

 

 

 

• Sprawdzić, czy nie brakuje nasadki

Zamknąć nasadkę cyklonu

 

 

 

cyklony pojemnika na kurz.

 

pojemnika na kurz.

PROBLEMÓW

 

 

 

 

 

 

Sprawdzić, czy kontrolka

Nacisnąć przycisk wyboru

 

 

 

 

automatycznego opróżniania

 

włączenia/wyłączenia

 

 

 

opróżniacza automatycznego jest

 

automatyczne opróżniania na

 

 

 

włączona.

 

automatycznym opróżniaczu.

 

 

 

 

 

 

 

• Sprawdzić, czy pojemnik na kurz

Wyłączyć automatyczny

 

 

 

jest odłączony od automatycznego

 

opróżniacz, następnie włożyć

 

 

 

opróżniacza.

 

do końca pojemnik na kurz do

 

 

 

 

 

momentu jego prawidłowego

 

 

 

 

 

zamontowania.

 

 

 

 

 

 

 

• Sprawdzić, czy fi ltr jest

Wyłączyć automatyczny

 

 

 

odłączony od pojemnika na kurz

 

opróżniacz, następnie zamontować

 

 

 

automatycznego opróżniacza.

 

fi ltr w pojemniku na kurz.

 

 

 

 

 

 

• Sprawdź, czy na szczotce nie są

• Usuń ze szczotki wszystkie

 

 

 

nawinięte jakieś zanieczyszczenia.

 

zanieczyszczenia, takie jak nitki lub

 

 

 

 

 

długie włosy.

 

Moc zasysania

Sprawdzić, czy kontrolka Pełen

• Opróżnić pojemnik na kurz.

 

automatycznego

 

jest włączona.

• Wyczyścić wlot powietrza dolnej

 

opróżniacza jest

 

 

 

części.

 

nieprawidłowa.

 

 

 

 

 

• Sprawdź, czy wlot powietrza nie jest

• Usunąć ciała obce z wlotu

 

 

 

 

 

zablokowany przez obce elementy.

 

powietrza.

 

 

 

 

 

 

 

• Sprawdzić, czy kurz nie

Wyczyścić fi ltr.

 

 

 

nagromadził się na fi ltrze.

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sprawdzić, czy kurz lub włosy nie

• Otworzyć nasadkę cyklonu, następnie

 

 

 

nagromadziły się na cyklonie.

 

usunąć wszystkie włosy i kurz.

 

Robot odkurzający

Sprawdzić, czy na zaciskach

• Usunąć ciała obce z zacisków

 

nie ładuje się.

 

ładujących nie znajdują się ciała

 

ładowania.

 

 

 

obce.

 

Włączyć zasilanie automatycznego

 

 

 

 

 

opróżniacza.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzić, czy automatyczny

 

 

 

 

 

opróżniacz jest włączony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozwiązywanie problemów _49