Remote Control

Zasilanie

Ładowanie

Autom.

Maksymalne

Przyciski

Punktowe

kierunkowe

 

(Nie jest możliwe sterowanie

 

robotem do tyłu).

Start/Stop

 

Ręczne

Czujnik kurzu

 

Turbo

Dźwięk

 

 

Zegar

 

Timer/

 

Tygodniowy

Instalacja baterii pilota

W zakupionym pilocie nie są zainstalowane baterie.

Przed użyciem pilota należy włożyć do niego baterie alkaliczne (typ AAA).

1

Przycisnąć zatrzask i podnieść pokrywę baterii z tyłu pilota.

2

Włożyć baterie do pilota, tak jak to pokazano poniżej. (Jeśli bieguny baterii zostaną odwrotnie umieszczone, pilot nie będzie działać).

3

Po włożeniu górnej części pokrywy do otworu, popchnąć pokrywę z drugiej strony, aż zablokuje się w pozycji zamkniętej.

Specyfi kacje: Baterie typu AAA

18_ montaż