Informacje o czujniku podczerwieni

 

 

 

Przesyłanie sygnału podczerwieni może być

[Priorytet sygnału na podczerwień]

PRZESTROGA utrudnione w lokalizacjach, w których działają

 

 

 

 

lampy halogenowe lub na zewnątrz pomieszczeń.

 

 

 

Robot odkurzający wykorzystuje 3 typy urządzeń

>

 

>

 

korzystających z podczerwieni. Urządzenie może

 

 

 

 

nie działać, gdy zostanie ustawione przed innym

Pilot

Virtual

Ładowarka

 

urządzeniem o wyższym priorytecie.

 

 

 

guard

 

Podczas sterowania robotem odkurzającym za pomocą pilota, robot może przekroczyć wirtualny

płot stworzony przez VIRTUAL GUARD lub wjechać na przeszkodę. Sygnał z pilota ma wyższy priorytet od sygnału z VIRTUAL GUARD.

W przypadku odkurzania w małych pomieszczeniach lub sterowania robotem z niedużej odległości mogą wystąpić problemy z powodu nakładania się sygnałów podczerwieni.

Należy montować VIRTUAL GUARD z dala od stacji ładującej, ponieważ automatyczne ładowanie może być utrudnione, jeżeli VIRTUAL GUARD będzie znajdować się w pobliżu stacji.

Używanie więcej niż jednego robota odkurzającego w tym samym czasie może prowadzić do awarii z powodu nakładania się sygnałów podczerwieni.

OBSŁUGA 03

obsługa _27