bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

• Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tento návod a uchovejte jej k nahlédnutí.

VAROVÁNÍ

Protože následující provozní pokyny se týkají různých modelů, mohou se vlastnosti vašeho VAROVÁNÍ vysavače od pokynů zde uvedených mírně odlišovat.

POUŽITÉ VAROVNÉ/VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

Označuje nebezpečí smrti nebo vážného zranění.

VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečí zranění osob nebo škody na majetku.

POZOR

JINÉ POUŽITÉ SYMBOLY

Označuje nebezpečí zranění osob nebo škody na majetku.

POZNÁMKA

02_ bezpečnostní informace