Dálkový ovladač

Napájení

Dobíjení

Automatický

Maximální

Směrová tlačítka

Intenzívní

(pohyb směrem dozadu

Start/Stop

není podporován)

Ruční

Prachové čidlo

 

Turbo

Zvuk

 

 

Hodiny

 

Časovač/Týdně

Instalace baterií do dálkového ovladače

Při nákupu produktu neobsahuje dálkový ovladač baterie.

Před použitím vložte alkalické baterie (typ AAA).

1

Stiskněte zajišťovací úchytku a zvedněte kryt přihrádky na baterie.

2

Do dálkového ovladače vložte baterie tak, jak to vidíte na obrázku. (Jestliže vložíte baterie nesprávně, nebude dálkový ovladač fungovat.)

3

Nejprve vložte hrot krytu do zdířky a pak zatlačte druhý konec krytu tak, aby zapadl na místo.

Specifi kace: Alkalické baterie typu AAA

18_ sestavení