• Po nákupu výrobku trvá první úplné nabití baterie asi 180 minut a vysavač pak může uklízet

POZNÁMKA

asi 100 minut.

Při dobíjení baterie, která je přehřátá, se doba dobíjení prodlužuje.

Pokud dobíjení neprobíhá bezproblémově, zvažte následující opatření. Nelze-li robotický vysavač automaticky dobíjet, zkontrolujte toto:

-Vypněte a zapněte vypínač na spodní straně robotického vypínače.

-Odpojte a znovu zapojte dobíjecí stanici do sítě.

-Zkontrolujte, zda nejsou v konektoru dobíjecí stanice cizorodé látky a otřete konektor na vysavači i dobíjecí stanici suchým hadříkem.

-Zkontrolujte, zda nejsou v blízkosti dobíjecí stanice předměty, které silně odrážejí světlo.

Jakmile robotický vysavač není v dobíjecí stanici, přirozeně se vybíjí.

-Robotický vysavač případně dobijte v dobíjecí stanici. (Pokud odcházíte z domova na delší dobu z důvodu služební cesty, cestování apod., vypněte vypínač robotického vysavače, odpojte dobíjecí stanici ze sítě a přístroje uložte.)

Obaterii

Robotický vysavač je napájen ekologickými lithium-iontovými

nabíjecími bateriemi (Li-ion). Funkce ochrany proti přebití navíc zajišťuje jejich dlouhou životnost.

Při nákupu baterie požádejte předem středisko péče o

zákazníky, aby vám ukázali symbol () originální součástky a číslo modelu.

-Tato baterie je vhodná pouze do robotických vysavačů společnosti Samsung. Její použití v jiných přístrojích či pro jiné účely je přísně zakázáno.

-Baterii nerozebírejte ani neupravujte.

-Nabíjejte ji v místě s dobrým větráním.

-Nevystavujte baterii ohni a neohřívejte ji.

-Ke kladnému ani zápornému pólu baterie nepřipojujte žádné kovové předměty.

-Skladujte doma (0°C~40°C).

-Než odevzdáte již nepoužívaný výrobek, vyjměte baterie a zlikvidujte je ekologickým způsobem.

-Nevyhazujte baterie do běžného smíšeného odpadu.

-Při likvidaci starých baterií dodržujte všechny místní předpisy.

Pokud je baterie nefunkční, nerozebírejte ji. Obraťte se na nejbližší středisko péče o zákazníky.

Delší doba dobíjení a menší kapacita baterie jsou známkou blížícího se konce životnosti baterie. S výměnou baterie se obraťte na autorizované středisko péče o zákazníky.

Nabíjecí baterie dodávaná s tímto výrobkem nesmí být vyměňována uživateli.

Informace o výměně získáte u svého poskytovatele služeb.

24_ provoz