uchovávajte nástroje a fi ltre

ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

Pamätajte na spôsoby čistenia a údržby

V prípade poškodenia hlavného vypínača kontaktujte servisného

zástupcu, aby nedošlo k žiadnym nehodám.

Nepoužívajte žiadne prostriedky alebo mechanické zariadenia nenamontované výrobcom, ktoré by mohli urýchliť deformáciu robotického vysávača.

Pred čistením robotického vysávača vždy vypnite hlavný vypínač na spodnej strane hlavnej jednotky. Mohlo by dôjsť k náhlej činnosti robotického vysávača a následnému zraneniu.

Čistenie okienka snímača a kamery

Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť hlavný vypínač na spodnej strane hlavnej jednotky.

Na hlavnú jednotku robotického vysávača nikdy priamo nestriekajte vodu, riedidlo, benzén atď.

Okienko snímača a kameru zľahka utrite pomocou jemnej látky.

Kamera

Okienko predného snímača

Okienko predného snímača
a kamera
Okienko snímača zrázu Okienko zadného snímača

38_ údržba