Automatické vysávanie

Robotický vysávač sa bude pohybovať sám a bude automaticky vysávať celú domácnosť, kým neukončí jeden cyklus vysávania.

Ak stlačíte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) na hlavnej jednotke alebo na diaľkovom ovládači bez zvolenia režimu vysávania, spustí sa automatické vysávanie.

Ak sa vysávanie začne, keď je robotický vysávač pripojený k nabíjacej stanici, čas návratu do nabíjačky sa skráti, pretože robotický vysávač si počas pohybu zapamätá svoju pôvodnú polohu.

Ak robotický vysávač začne vysávať na inom mieste, ako je nabíjacia

stanica, a nenájde nabíjaciu stanicu počas vysávania, zastaví sa blízko miesta, kde začal vysávať.

Ak sa počas vysávania úroveň batérie príliš zníži, robotický vysávač sa automaticky vráti do nabíjacej stanice a vysávanie obnoví po nabití batérie. (Počet obnovených vysávaní: Jedenkrát)

Tlačidlo hlavnej

Tlačidlo diaľkového

Poradie konfigurácie

jednotky

ovládača

 

 

 

 

1.

Nastavte režim.

 

 

 

1-krát

 

 

 

 

 

2.

Zrušte režim.

O funkcii obnovenia vysávania

Ak robotický vysávač vyhodnotí, že sa vysávanie dokončilo, funkcia obnovenia vysávania sa nevykoná.

POZNÁMKA

Ak robotický vysávač posuniete, keď sa bude nabíjať, prípadne stlačíte tlačidlo, robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie neobnoví.

Počas vysávania robotický vysávač neposúvajte ani nestáčajte tlačidlo. V opačnom prípade robotický vysávač

UPOZORNENIE usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie spustí znovu od začiatku.

Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona Turbo, môžete začať vysávať v režime Turbo.

Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Dust Sensor (Snímač prachu), ikona snímača prachu na paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona snímača prachu, môžete začať vysávať v režime snímača prachu.

Normálny režim

Režim Turbo

Režim snímača prachu

Vysávanie je dokončené

30_ prevádzka