Instalacja VIRTUAL GUARD

Istnieje możliwość ograniczenia pracy robota odkurzającego do określonego odcinka za pomocą trybu ogrodzenia (ściana wirtualna).

Przycisk Tryb/

Kontrolka Zasilanie trybów

Czujnik

wykrywania

Czujnikgłównego

wykrywaniakorpusu odległości

Działanie przycisków1. Działanie kontrolki trybów

- Tryb płotu (wirtualnej ściany): Czerwona kontrolka miga.

-Wyłączone: kontrolka jest wyłączona.

2. Ustawianie trybu

- Po naciśnięciu przycisku Tryb/Zasilanie, tryby pracy zostaną przełączone w następującej kolejności: tryb płotu (wirtualna ściana) tryb wyłączenie zasilania.

Odległość wirtualnej ściany to minimum 2,5 m i może się różnić w zależności od otoczenia oraz statusu ruchu robota.

Tworzenie płotu (wirtualna ściana)

VIRTUAL GUARD tworzy niewidoczną barierę, której robot

 

 

 

odkurzający nie może przekroczyć.

 

 

 

Np. przed doniczkami, meblami, przednimi drzwiami itd.

 

 

 

1.

Za pomocą przycisku Tryb/Zasilanie, włączyć tryb

 

Czujnik

 

 

odległości

 

 

płotu (wirtualnej ściany).

 

 

 

 

 

 

-

Kontrolka trybu zacznie migać.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Zamontować VIRTUAL GUARD przed obszarem,

Płot (ściana wirtualna) jest

 

tworzony.

 

który ma być niedostępny dla robota odkurzającego.

-Ustawić VIRTUAL GUARD po to, aby czujnik wykrywania odległości mógł utworzyć niewidoczną barierę, której robot nie będzie mógł przekroczyć.

26_ obsługa