ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD PODLE CHYBOVÝCH KÓDŮ

CHYBOVÝ KÓD

 

PŘÍČINA

 

ŘEŠENÍ

 

 

 

 

 

 

Robotický vysavač při

Vypněte vypínač ve spodní části a přemístěte

 

 

navigaci uvízl.

 

robotický vysavač na jiné místo.

 

Ve hlavním kartáči se zachytil

Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte

 

 

cizorodý předmět (vlákno,

 

cizorodý předmět z hlavního kartáče.

 

 

papír, hračka atd.).

 

 

 

V levém hnacím kolečku se

Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte

 

 

zachytil cizorodý předmět

 

cizorodý předmět z levého hnacího kolečka.

 

 

(vlákno, papír, hračka atd.).

 

 

 

V pravém hnacím kolečku

Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte

 

 

se zachytil cizorodý předmět

 

cizorodý předmět z pravého hnacího kolečka.

 

 

(vlákno, papír, hračka atd.).

 

 

 

Zkontrolujte čidlo proti

Vypněte vypínač ve spodní části a poté

 

 

nárazům.

 

odstraňte překážku z prostoru před robotickým

 

 

 

 

vysavačem nebo vysavač přemístěte.

 

Na okénku čidla pro identifi kaci

Vypněte vypínač na spodní straně a jemným

 

 

překážek je cizorodý předmět

 

hadříkem setřete nečistotu z okének čelního i

 

 

(prach, skvrna atd.).

 

zadního čidla.

 

Na okénku čidla proti pádu

Vypněte vypínač na spodní straně a jemným

 

 

je cizorodý předmět (prach,

 

hadříkem setřete nečistotu z okénka čidla proti

 

 

skvrna atd.).

 

pádu.

 

Není vložena odpadní

Vložte odpadní nádobku. Při vkládání musíte

 

 

nádobka.

 

slyšet, jak zapadne.

 

Na postranním otáčivém

Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte

 

 

kartáči se zachytil cizorodý

 

cizorodý předmět z bočního rotačního kartáče.

 

 

předmět (vlákno, látka atd.).

 

 

 

 

 

 

 

Chybový kód smažete stisknutím tlačítka Start/Stop nebo vypnutím vypínače.

50_ řešení problémů