Bodové vysávanie

Pohodlne môžete povysávať určitú oblasť, ktorá obsahuje

množstvo omrviniek zo sušienok, prach atď.

 

 

 

 

 

Približne 1,5 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotický vysávač presuňte na miesto, kde chcete vykonať bodové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vysávanie.

m

 

 

 

 

 

 

Približne 1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačidlo hlavnej

Tlačidlo diaľkového

Poradie konfigurácie

jednotky

ovládača

 

 

 

 

1.

Nastavte režim.

￿

 

 

 

2-krát

 

 

 

 

 

2.

Zrušte režim.

Normálny režim

PREVÁDZKA 03

-V režime bodového vysávania robotický vysávač povysáva oblasť s dĺžkou 1,5 m a šírkou 1,5 m.

-Po dokončení vysávania sa na robotickom vysávači zobrazí správa End (Koniec), Stop (Zastavené) a Stand by (Pohotovostný režim).

Keď je robotický vysávač pripojený k nabíjacej stanici, POZNÁMKA vysávanie bodu sa nepodporuje.

• Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na

Režim Turbo

UPOZORNENIE

paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona Turbo, môžete začať vysávať v režime Turbo.

Režim snímača prachu

Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Dust Sensor (Snímač prachu), ikona snímača prachu na paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona snímača prachu, môžete začať vysávať v režime snímača prachu.

Vysávanie je dokončené

prevádzka _31