zalecenia bezpieczeństwa

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do eksploatacji tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na wypadek korzystania z niej w przyszłości.

Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, niektóre dane dotyczące Twojego robota odkurzającego mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w tej instrukcji.

UŻYWANE SYMBOLE PRZESTROGA/OSTRZEŻENIE

 

Wskazuje na istnienie zagrożenia śmiercią lub ryzyko odniesienia poważnych

OSTRZEŻENIE

obrażeń ciała.

 

 

 

Wskazuje na ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub ryzyko uszkodzenia

PRZESTROGA

urządzenia.

 

 

INNE UŻYWANE SYMBOLE

UWAGA

Wskazuje na ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub ryzyko uszkodzenia urządzenia.

02_ zalecenia bezpieczeństwa