Panel wyświetlacza

2

 

3

1

4

 

5

7

6

C

A B

8 9 10

WYŚWIETLACZ

1. Wyświetlacz liczb

-Wyświetla cyfry, litery i symbole oznaczające licznik czasu, stan postępu i kody błędów.

2. Rezerwacja tygodniowa

-Po ustawieniu rezerwacji tygodniowej na włączenie odkurzania określonego dnia o określonej porze tygodnia, włączy się ikona wybranego dnia tygodnia.

3. Wskaźnik poziomu baterii

-Ładowanie: Pokazuje jeden z trzech poziomów ładowania baterii.

-Użytkowanie: Pokazuje poziom naładowania akumulatorów. Dla naładowanych akumulatorów wyświetlane jest słowo PEŁEN. Poziom naładowania maleje w trakcie pracy. (Gdy akumulator zostanie zupełnie rozładowany, jako poziom będzie wyświetlane mrugające słowo Lo).

4. Timer

-Przy zaplanowanym odkurzaniu, świeci się ikona Timer.

5. Tryb czujnika kurzu

-Ta ikona włącza się po wybraniu trybu czujnika kurzu.

6. Tryb Turbo

-Ta ikona włącza się po wybraniu trybu Turbo.

7. Wyświetlacz trybu odkurzania

-Po każdym naciśnięciu przycisku trybu odkurzania wyświetlana jest odpowiednia ikona trybu.

(A)Tryb automatyczny: Ta ikona jest wyświetlana po wybraniu automatycznego trybu odkurzania.

(B)Tryb punktowy: Ta ikona jest wyświetlana po wybraniu punktowego trybu odkurzania.

(C)Tryb maksymalny: Ta ikona jest wyświetlana po wybraniu maksymalnego trybu odkurzania.

PRZYCISKI

8. Tryb odkurzania

-Nacisnąć, aby wybrać tryb odkurzania. Po wybraniu trybu odkurzania, należy nacisnąć przycisk ( ), aby rozpocząć odkurzanie.

9. Start/Stop

-Nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć odkurzanie.

10.Ładowanie

-Po naciśnięciu tego przycisku, robot odkurzający powróci do stacji ładującej w celu naładowania akumulatora.

montaż _19

MONTAŻ 02