Inštalácia nabíjačky

Indikátor

Indikátor nabíjania

napájania

1.Nabíjačku nainštalujte na rovný povrch.

PREVÁDZKA 03

2.Vo vzdialenosti 0,5 m z ľavej a pravej strany a 1 m od prednej strany sa nesmú nachádzať žiadne prekážky.

3.Nabíjačku namontujte na miesto, kde k nej bude mať robotický vysávač jednoduchý prístup.

 

0,5

m

približne

 

 

 

0,5

m

približne

 

 

 

približne

1m

 

 

4.Sieťový kábel uložte pozdĺž steny.

5.Keď je podlaha vyrobená z dreva, nabíjačku namontujte v rovnakom smere, ako je textúra dreva.

Sieťový kábel nabíjačky vždy udržiavajte zapojený do POZNÁMKA sieťovej zásuvky.

-Ak nie je do nabíjačky privádzaná žiadna energia, robotický vysávač nebude schopný nájsť nabíjačku a nebude sa môcť automaticky nabiť.

-Ak sa robotický vysávač odpojí od nabíjačky, batéria sa automaticky vybíja.

prevádzka _21