Intenzivní úklid vymezených ploch

Můžete pohodlně uklidit vymezené plochy znečištěné množstvím drobků ze sušenek, prachem apod.

Přemístěte robotický vysavač do místa, kde chcete provést intenzivní úklid.

Přibližně 1,5 m

Přibližně 1,5 m

PROVOZ 03

Tlačítko na

Tlačítko na

Postup při

vysavači

dálkovém ovladači

konfiguraci

 

1.

Nastavte režim.

￿

 

 

dvakrát

 

 

 

2.

Zrušte režim.

Normální režim

-V režimu intenzivního úklidu uklízí robotický vysavač plochu o délce a šířce 1,5 m.

-Po dokončení úklidu zobrazí robotický vysavač na displeji nápis End, Stop nebo Stand by.

Pokud je robotický vysavač v dobíjecí stanici, není režim POZNÁMKA intenzivního úklidu podporován.

• Při každém stisknutí tlačítka Turbo se postupně zapíná a

POZOR vypíná ikona Turbo na panelu displeje. Pokud ikona Turbo svítí, můžete zahájit úklid v režimu Turbo.

Při každém stisknutí tlačítka Prachové čidlo se postupně zapíná a vypíná ikona Prachové čidlo na panelu displeje. Pokud ikona Prachové čidlo svítí, můžete zahájit úklid

v režimu Prachové čidlo.

Režim Turbo

Režim prachového čidla

Úklid je dokončen

provoz _31