• Włożyć wtyczkę do gniazda.
• Włączyć zasilanie z lewej strony automatycznego opróżniacza.
• Sprawdzić, czy VIRTUAL GUARD jest włączony, następnie ustawić VIRTUAL GUARD na żądany tryb.
• Wymienić baterie.
(2 baterie alkaliczne typu D (LR20)
• Włączyć zasilanie z lewej strony automatycznego opróżniacza.
• Przenieść VIRTUAL GUARD w inne miejsce tak, aby robot odkurzający mógł ładować się automatycznie.
• Sprawdzić automatyczny opróżniacz
- Gdy podłoga jest wykonana z płytek ceramicznych lub drewna.
- Gdy kąt styku z przeszkodą nie jest kątem prostym (90˚).
- Gdy robot odkurzający przejeżdża do innego miejsca krótszą trasą po zakończeniu odkurzania obszaru.
- Po naładowaniu, gdy został umieszczony pod kątem w stacji ładującej.
• Robot odkurzający może odkurzać • Kierunek odkurzania określa
po przekątnej w poniższychwstępna lokalizacja. Ponieważ
przypadkach.robot odkurza obszar na podstawie mapy, może ona ewentualnie pokryć cały obszar. (Normalne działanie)
Należy umieścić stację ładującą w kierunku słojów drewna i rozpocząć odkurzanie, gdy robot odkurzający jest podłączony do stacji ładującej.
• Czy używane są baterie o suchych • Wymienić baterie na nowe baterie
ogniwach manganowych?alkaliczne.
(2 baterie alkaliczne typu D (LR20)
• Czy kontrolka trybów jest wyłączona?
• Czy baterie w VIRTUAL GUARD nie są wyczerpane?
• Sprawdzić, czy automatyczny opróżniacz jest włączony.
• Czy VIRTUAL GUARD została zainstalowana w pobliżu stacji ładującej?
• Sprawdzić, czy wtyczka stacji jest prawidłowo włożona do gniazda.
• Czy w odległości około 1 m z przodu stacji ładującej i około 0,5 m z prawej i lewej strony stacji nie znajdują się przeszkody? Należy usunąć przeszkody.
• Jeżeli na styku wymiany znajdują się ciała obce, należy je usunąć za pomocą suchego ręcznika.
Czynności do wykonania
Sprawdzić

Objaw

Robot odkurzający nie może znaleźć stacji ładującej.Robot odkurzający przejeżdża przezVIRTUAL GUARD.Trwałość baterii VIRTUAL GUARD jest zbyt krótka.Robot odkurzający nagle zaczął odkurzać w kierunku po przekątnej.Robot odkurzający często kolidujezopróżniaczemautomatycznym.

48_ rozwiązywanie problemów