technické údaje produktu

 

 

 

357 mm (šírka)

 

80 mm (výška)

 

 

 

 

260 mm (výška)

 

350 mm (dĺžka)

 

 

350 mm (šírka)

 

 

560 mm (dĺžka)

 

 

 

Hlavné teleso

 

Nabíjačka (Nabíjacia stanica)
Klasifikácia

Položka

 

SÉRIA SR8980*

 

Priemer

 

350mm

Mechanické údaje

Výška

 

80mm

 

Hmotnosť

 

3,2 kg

 

Napájacie napätie

 

AC 220 - 240 V ~, 50 - 60 Hz

 

Príkon nabíjania

 

40 W

Elektrické údaje

Príkon hlavnej jednotky

 

40 W

 

 

 

 

Príkon zariadenia na automatické

600 W

 

vysýpanie

 

 

 

 

 

Údaje o batérii

 

14,4 V/31,68Wh

 

Typ nabíjania

 

Automatické nabíjanie/Ručné nabíjanie

 

 

 

Auto (Automaticky), Spot (Bodové), Max

 

Režim vysávania

 

(Maximálne), Manual (Ručné), Timer

Údaje vysávania

 

 

(Časovač), Weekly (Týždenne)

 

Čas nabíjania

 

Približne 180 minút

 

Čas vysávania

 

Približne 100 minút

 

(na tvrdej podlahe)

 

 

 

 

Metóda vysávania

 

Rozpoznanie tvaru stropu

Typ tlačidiel na hlavnej jednotke

 

Dotykový typ

Vysávač vyhovuje nasledovným smerniciam.

Smernice EMC: 2004/108/EEC

Smernice o bezpečnosti nízkonapäťových zariadení: 2006/95/EC

PRODUKTU ÚDAJE TECHNICKÉ 06

technické údaje produktu _51