obsługa robota odkurzającego

PODŁĄCZANIE ROBOTA ODKURZAJĄCEGO

Kolejność podłączania1.Włączanie i wyłączanie zasilania

Aby używać robota odkurzającego, należy włączyć zasilanie.

Przełącznik zasilania znajduje się na dole robota odkurzającego.

2. Podłączanie stacji ładującej

Aby naładować robot odkurzający, najpierw należy podłączyć stację ładującą.

Ponieważ akumulator jest sprzedawany rozładowany, przed użyciem robota odkurzającego należy całkowicie naładować akumulator.

3. Ładowanie akumulatora

Przed użyciem robota odkurzającego należy całkowicie naładować akumulator.

4.Ustawianie godziny

W celu użycia opcji odkurzania zaplanowanego i codziennego należy ustawić godzinę.

5.Instalacja VIRTUAL GUARD

Istnieje możliwość ograniczenia pracy robota odkurzającego do określonego odcinka za pomocą trybu ogrodzenia (ściana wirtualna).

Włączanie i wyłączanie zasilania

Aby używać robota odkurzającego, należy włączyć zasilanie. Po wyłączeniu przełącznika zatrzymania awaryjnego, wszystkie ustawienia, z wyjątkiem aktualnej godziny i rezerwacji tygodniowych zostaną zresetowane.

1. Unieść korpus i włączyć przełącznik zasilanie uważając, aby nie nacisnąć żadnego innego przycisku.

- Jeśli ikony nie zaświecą się, oznacza to, że akumulator jest rozładowany. W takim przypadku należy włączyć zasilanie i umieścić robot odkurzający w stacji ładującej.

-Skonfi gurowany czas może się różnić od czasu aktualnego.

Jeżeli skonfi gurowany czas jest nieprawidłowy, ustaw cza na czas aktualny.

Jeżeli przełącznik zasilania zostanie wyłączony, robot odkurzający nie zostanie naładowany, PRZESTROGA nawet jeżeli zostanie umieszczony w stacji ładującej.

20_ obsługa