nástroje pro údržbu a fi ltry

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

Zapamatujte si způsoby čištění a údržby.

V případě poškození vypínače se obraťte na servisního technika,

aby nedošlo k nehodám.

Nepoužívejte žádné prostředky ani mechanická zařízení, jež nedodává přímo výrobce vysavače. Mohlo by dojít k rychlejšímu opotřebení robotického vysavače.

Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na dolní straně vysavače. Robotický vysavač se může náhodně spustit a způsobit úraz.

Čištění okénka čidla a kamery

Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na dolní straně vysavače.

Na robotický vysavač nikdy nestříkejte vodu, ředidlo, benzen a podobné látky.

Okénko čidla a kameru jemně otřete měkkým hadříkem.

Kamera

Okénko předního čidla

Okénko předního čidla a

kamera

Okénko čidla proti pádu Okénko zadního čidla

38_ údržba