Týdenní program

V tomto režimu můžete naplánovat zahájení jednorázového

 

Út

St

 

 

 

úklidu v určitou dobu pro určité dny v týdnu.

Po

 

 

 

 

 

 

 

Čt

 

 

 

 

 

 

So

 

 

Naplánovaný úklid se provede pouze v případě, že je vysavač

 

Ne

~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaparkován v dobíjecí stanici.

Dálkový ovladač

 

Postup při konfiguraci

 

 

Pohotovostní režim

 

 

-

V pohotovostním režimu se

 

 

 

zobrazují naplánované dny

 

 

 

v týdnu.

Pokud neexistuje rezervace

 

1.

Přidržte tlačítko Časovač/

 

 

 

 

 

Týdně déle než 3 sekundy

Bliká

 

 

stisknuté. Tisknutím tlačítka ￿

 

 

nebo ￿ nastavte den v týdnu.

Snížit

Zvýšit

 

 

 

-

Pokud dosud není nastavena

Pokud existuje rezervace

 

 

žádná rezervace, zobrazí se

 

 

aktuální den v týdnu.

 

 

 

Bliká

 

-

Není-li naplánován žádný čas,

 

 

zobrazí se --:-- .

 

 

2.

Stiskněte tlačítko Časovač/

 

 

 

Týdně. Tisknutím tlačítka ￿

 

 

 

nebo ￿ nastavte hodiny.

 

 

Je-li naplánována určitá

Bliká

 

 

hodina, zobrazí se.

Snížit

Zvýšit

Režim úklidu

 

 

-

Pokud neexistuje žádná

Bliká

 

 

předchozí rezervace, bude

 

 

 

jako režim úklidu nastaven

 

 

 

automatický režim. Pokud

 

 

 

rezervace existuje, bude

 

 

 

jako režim úklidu nastaven

 

 

 

nakonfi gurovaný režim.

Bliká

 

3.

Stiskněte tlačítko Časovač/

 

 

Týdně.

Snížit

Zvýšit

 

-

Hodnota času se zvyšuje/

 

 

 

 

 

snižuje po pěti minutách.

 

 

 

Tisknutím tlačítka ￿ nebo ￿

 

 

 

nastavte minuty.

PROVOZ 03

provoz _35