VYPRÁZDNĚNÍ ODPADNÍ NÁDOBKY AUTOMATICKÉHO VYPRAZDŇOVAČE

1. Vyjměte odpadní nádobku ve směru šipky.

2.Posuňte zajišťovací úchytku dolů a otevřete kryt odpadní

nádobky.

Po umístění odpadní nádobky nad odpadkový koš otevřete kryt. Posuňte zajišťovací úchytku dolů a otevřete kryt odpadní nádobky.

3. Vytřepte prach z odpadní nádobky.

4. Zavřete kryt odpadní nádobky zacvaknutím a poté instalujte odpadní nádobku zpět do vysavače.

Zacvaknutí

ČIŠTĚNÍ CYKLONOVÉHO FILTRU ODPADNÍ NÁDOBKY AUTOMATICKÉHO VYPRAZDŇOVAČE

1

2

3

Vyjměte odpadní nádobku,

Odstraňte veškeré cizorodé

Po vyčištění otočte a zavřete

otočte ji a otevřete kryt

látky zevnitř cyklonového

kryt cyklonového fi ltru ve

cyklonového fi ltru ve směru

fi ltru.

směru šipky.

šipky.

 

 

40_ údržba