funkcje robota odkurzającego

PRZYDATNA FUNKCJA VIRTUAL GUARD

Istnieje możliwość ograniczenia pracy robota odkurzającego do określonego odcinka za pomocą trybu ogrodzenia (ściana wirtualna).

Czym jest rozpoznawanie kształtu sufitu (Visionary Mapping Plus™)?

Funkcja ta pozwala za pomocą kamery umieszczonej na robocie odkurzającym rozpoznać kształt sufi tu, zidentyfi kować obszar do odkurzenia oraz określić najlepszy sposób przejechania przez każdą część podłogi i odkurzenia jej.

DELIKATNE ODKURZANIE KAŻDEGO ROGU

Ponieważ robot odkurzający odkurza podłogę sekwencyjnie (), zgodnie z mapą utworzoną na podstawie rozpoznawania sufi tu, odkurzony zostanie każdy róg przy podłodze.

RÓŻNE TRYBY ODKURZANIA

Robot odkurzający wyposażono w różne tryby odkurzania, które pozwolą na spełnienie wszystkich potrzeb.

1

2

Około 1,5 m

3

4

 

Około 1,5 m

 

 

 

5

6

7

8

Pon.Wt.

Czw.

Śr.

 

.

.~

PiątSob.Niedz

1.Tryb automatyczny: Automatycznie odkurza wszystkie pomieszczenia.

2.Tryb punktowy: Odkurza intensywnie wybrany obszar. Za pomocą tego trybu można zebrać okruchy chleba lub ciastek

3.Tryb maksymalny: Robot odkurzający działa prawie do wyczerpania się akumulatora.

4.Tryb ręczny: Pozwala na odkurzenie podłogi przez sterowanie ruchami robota odkurzającego za pomocą pilota.

5.Tryb Turbo: W tym trybie szczotka wiruje z maksymalną prędkością, więc czyszczenie będzie efektywniejsze. (Tryb można zmienić za pomocą pilota).

6.Tryb czujnika kurzu: Gdy kurz dostanie się do robota odkurzającego, wówczas robot odkurzający rozpocznie intensywne odkurzanie otoczenia. (Ten tryb można włączać za pomocą pilota).

7.Tryb timera: O określonej godzinie robot odkurzający rozpocznie odkurzanie podłogi.

8.Tryb planowanej pracy cotygodniowej: Zaplanowane odkurzanie rozpocznie się o ustawionym czasie, określonego dnia tygodnia.

funkcje robota odkurzającego _13