CZYSZCZENIE DOLNEJ CZĘŚCI AUTOMATYCZNEGO OPRÓŻNIACZA

1.Obrócić automatyczny opróżniacz tak, aby jego dolna

część znalazła się na górze. Następnie wykręcić 6 śrub mocujących za pomocą monety w sposób przedstawiony na rysunku.

2. Wyjąć dolną pokrywę z automatycznego opróżniacza za pomocą monety, następnie ją wyczyścić.

3. Umyć dolną pokrywę w wodzie.

4.Wysuszyć dolną pokrywę w cieniu.

5. Po zakończeniu czyszczenia, zamknąć dolną pokrywę w kierunku wskazanym strzałką.

6. Wkręcić 6 śrub mocujących w sposób przedstawiony na rysunku powyżej w kierunku wskazanym strzałką.

42_ konserwacja