NÁZOV KAŽDÉHO DIELU

Hlavná jednotka

Panel displeja

Tlačidlo na vysunutie

nádoby na prach

 

Snímač Virtual Guard

Kamera

Snímač diaľkového

 

ovládača

Snímač prekážok

Snímač prekážok

 

Snímač nárazníka

 

Predná časť

 

Tlačidlo na vysunutie

 

nádoby na prach

Snímač diaľkového

Nádoba na prach

ovládača

 

 

Bočná časť

Snímač zrázu

Hnacie koleso

 

Rotačná bočná kefa

 

Nabíjací kolík

Hlavný vypínač

 

Valček

Elektrická kefa

 

Snímač zrázu

Kryt elektrickej kefy

 

Nabíjací kolík

Kryt batérie

 

Snímač zrázu

Hnacie koleso

 

Spodná časť
16_ montáž