POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

Zahájení/ukončení úklidu

Všechny funkce robotického vysavače můžete zapínat i vypínat.

Všechny funkce robotického vysavače lze používat, pouze pokud je zapnutý vypínač.

Pokud je robotický vysavač v provozu, stisknutím tlačítka () vysavač zastavte a poté vyberte určitou funkci.

Zapnutí a vypnutí vysavače

Zapnutí vysavače

- Vysavač: Stiskněte tlačítko ().

Vypnutí vysavače

- Dálkový ovladač: Stiskněte tlačítko [Power].

- Vysavač: Stiskněte a po dobu tří sekund přidržte tlačítko ().

Pokud po zapnutí nedojde ke stisknutí žádného tlačítka do přibližně

jedné minuty, napájení se automaticky vypne, aby se nevybíjela baterie. Chcete-li napájení znovu zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko napájení (Start/Stop) na vysavači.

Používání

dálkového ovladače

Zahájení/ukončení úklidu

Zahájení

-Dálkový ovladač: Stiskněte tlačítko Auto, Spot, Max nebo Manual

-Vysavač: Režimy Auto, Max, Spot volit stisknutím tlačítka () a následným stisknutím tlačítka ().

-Jakmile se dá robotický vysavač do pohybu, začíná úklid.

Po stisknutí tlačítka () bez výběru režimu úklidu se spustí režim

automatického úklidu.

Ukončení úklidu

-Úklid ukončíte stisknutím tlačítka () na dálkovém ovladači nebo na vysavači.

-Jakmile se úklid dokončí, robotický vysavač se zastaví.

Používání tlačítek na

vysavači

28_ provoz