Ładowanie

Robot odkurzający jest dostarczany z całkowicie

 

 

rozładowanym akumulatorem. Należy ręcznie

Kontrolka

 

przeprowadzić procedurę ładowania akumulatora robota

Kontrolka

zasilania

odkurzającego.

 

ładowania

OBSŁUGA 03

Włączyć zasilanie na dole urządzenia.

1.Po wyrównaniu styków ładowania na robocie

odkurzającym do styków na stacji ładującej,

Kontrolka

Kontrolka

należy docisnąć robot odkurzający do momentu

zasilania

włączenia sygnału dźwiękowego ładowania.

 

ładowania

 

 

-Kontrolka ładowania włączy się na zielono.

2.Należy sprawdzić stan ładowania robota odkurzającego.

-Gdy ładowanie rozpocznie się, na panelu wyświetlacza pojawią się kolejno komunikaty „ilość pozostałej mocy akumulatora” i

”.

-Po zakończeniu ładowania na ekranie zostanie wyświetlony stan

naładowania akumulatora oraz słowo PEŁEN.

Ładowanie

Całkowicie

 

 

naładowany

Flash

Flash

Gdy w trakcie odkurzania symbol poziomu naładowania zacznie mrugać, robot odkurzający zatrzyma odkurzanie i automatycznie naładuje się w ładowarce.

Jeżeli robot odkurzający uruchomi bieżący tryb odkurzania w lokalizacji innej niż stacja ładująca i nie znajdzie stacji ładującej podczas odkurzania, zatrzyma się w pobliżu miejsca, w którym rozpoczęło się odkurzanie.

Gdy symbol poziomu akumulatora mruga i wyświetla się słowo Lo, nie jest możliwe obsługiwanie robota odkurzającego za pomocą pilota lub przycisków na robocie odkurzającym. W takim przypadku należy naładować robot odkurzający, przenosząc go do stacji ładującej. (Jest to konieczne w przypadku całkowitego rozładowania akumulatora).

<Wyświetlacz ładowania>

Ładowanie Ładowanie Wymagane

zakończoneładowanie

obsługa _23