FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Elektromos készülékek használatakor minden esetben be kell tartani bizonyos alapvető óvintézkedéseket, például:

OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT, ÉS CSAK AZT KÖVETŐEN VEGYE HASZNÁLATBA A ROBOTPORSZÍVÓT.

Ha nem használja a porszívót, illetve annak karbantartását végzi, húzza ki a csatlakozót az aljzatból.

FIGYELMEZTETÉS: Tűz, áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében tartsa szem előtt a következőket:

ÁLTALÁNOS

A porszívót csak az útmutatóban leírtak szerint használja.

Tilos a robotporszívó vagy töltő használata, ha azok bármilyen módon megsérültek.

Ha a porszívó nem működik megfelelően, leesett, megsérült, kültéren felejtették vagy vízbe esett, vigye el a készüléket egy SAMSUNG szakszervizbe.

Tilos a töltőt vagy robotporszívót nedves kézzel megérinteni.

A készülék csak beltéren, száraz helyen használható.

Ezt a készüléket gyermekek vagy megváltozott fi zikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságukért felelős személy használatra vonatkozó utasításai alapján használhatják.

Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.

AKKUMULÁTORTÖLTŐ

Tilos a polarizált aljzatot úgy átalakítani, hogy nem-polarizált csatlakozót vagy hosszabbítókábelt is befogadjon.

Tilos a készüléket kültéren, illetve nedves felületen használni.

A töltőt húzza ki az aljzatból, ha nem használja, illetve ha a készülék javítás alatt áll.

Kizárólag a gyártó által biztosított töltőt használja az akkumulátor feltöltésére.

Tilos sérült kábel vagy csatlakozó használata.

Tilos a készüléket a kábelnél fogva húzni vagy szállítani, a vezetéket fogantyúnak használni, rázárni az ajtót, illetve éles peremek vagy sarkok körül végighúzni. Tartsa távol a vezetéket a fűtött felületektől.

Ne használjon nem megfelelő kapacitással bíró hosszabbítókábelt és aljzatot.

A készüléket ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. A csatlakozódugó kihúzásakor a csatlakozót fogja meg, ne a kábelt.

Ne rongálja meg, illetve tegye tűzbe az akkumulátorokat, mert azok magas hőmérsékleten felrobbannak.

Ne próbálja meg kinyitni a töltőt. A javításokat kizárólag szakképzett szervizmunkatársak végezhetik.

Ne tegye ki a töltőt magas hőmérséklet, nedvesség vagy pára hatásának.

biztonsági információk _03