řešení problémů

NEŽ ZAVOLÁTE SERVISNÍHO TECHNIKA

Příznak

 

 

Seznam kontrol

 

Opatření

 

Robotický vysavač

Je uvnitř odpadní nádobka?

Vložte odpadní nádobku.

vůbec nepracuje.

Je zapnutý vypínač?

Zapněte vypínač.

 

 

 

 

Svítí na panelu s displejem režim

Stiskněte tlačítko

. (Vypněte

 

 

úklidu

?

 

jej stisknutím a nejméně

 

 

 

 

 

třísekundovým přidržením tlačítka

 

 

 

 

 

.

 

 

Nebliká na indikátoru stavu baterie

• Zvedněte robotický vysavač a

 

 

nejnižší stav a na displeji je nápis

 

ručně jej vložte do dobíjecí stanice,

 

 

„Lo“?

 

 

aby se dobil.

 

 

Robotický vysavač nebude

• Vyměňte baterie v dálkovém

 

 

fungovat, pokud je vybitá baterie v

 

ovladači. (typ AAA)

 

 

 

dálkovém ovladači.

 

 

 

Robotický vysavač se

Nebliká na indikátoru stavu baterie

• Zvedněte robotický vysavač a

zastavil při úklidu.

 

nejnižší stav a na displeji je nápis

 

ručně jej vložte do dobíjecí stanice,

 

 

„Lo“?

 

 

aby se dobil.

 

 

Nezamotal se robotický vysavač

• Vypněte vypínač a odstraňte dráty.

 

 

do drátů na podlaze?

 

 

 

 

Neuvízl robotický vysavač v mezeře

• Vypněte vypínač a přemístěte

 

 

mezi podlahami různých výšek?

 

robotický vysavač na jiné místa

 

-

Hnací kolečko je ve vzduchu.

 

úklidu.

 

 

Není kolem hnacího kolečka

• Vypněte vypínač a odstraňte

 

 

namotaný kapesník (látka)?

 

kapesníček (látku).

 

 

Neuvízl robotický vysavač na

• Vypněte vypínač a přemístěte

 

 

prahu?

 

 

robotický vysavač na jiné místa

 

 

 

 

 

úklidu.

 

Sací výkon je při

Zkontrolujte, zda není odpadní

• Vypněte robotický vysavač a

úklidu nízký.

 

nádobka plná.

 

vyprázdněte odpadní nádobku.

 

Zkontrolujte, zda není sací otvor

• Vypněte vypínač a odstraňte

 

 

ucpaný cizorodým předmětem.

 

cizorodý předmět ze sacího otvoru.

 

Zkontrolujte, zda není zanesený

Vyčistěte důkladně fi ltr.

 

 

fi ltr.

 

 

 

 

PROBLÉMŮ ŘEŠENÍ 05

řešení problémů _47