ČIŠTĚNÍ DNA AUTOMATICKÉHO VYPRAZDŇOVAČE

1.Obraťte automatický vyprazdňovač tak, aby byl v poloze

dnem vzhůru. Uvolněte mincí 6 upevňovacích šroubů podle obrázku.

2. Sejměte s použitím mince

z automatického vyprazdňovače spodní kryt a očistěte jej.

3.Omyjte spodní kryt vodou.

4.Vysušte dolní kryt mimo přímý sluneční svit.

5.Po vyčištění uzavřete spodní kryt ve směru šipky.

6.Upevněte 6 šroubů podle obrázku výše ve směru šipky.

42_ údržba