Rezerwacja tygodniowa

W tym trybie, można zaplanować włączenie robota odkurzającego w tryb jednorazowego odkurzania i wyłączenia o określonej godzinie w określony dzień tygodnia.

Zaplanowane odkurzanie jest wykonywane wyłącznie wtedy, gdy robot zostanie podłączony do stacji ładującej.

.

Wt

.

Pon

 

 

Czw.

Śr. Piąt.

Sob.

Niedz~.

Pilot

 

 

Kolejność konfiguracji

 

 

Tryb oczekiwania

 

 

-

W trybie oczekiwania,

 

 

 

zaplanowane dni tygodnia

 

 

 

wyświetlają się.

Gdy rezerwacja nie została

 

1.

Przytrzymać przycisk Timer/

 

 

Tygodniowy przez ponad 3

ustawiona

 

 

 

 

 

sekundy. Nacisnąć przycisk

Miga

 

 

￿ lub ￿, aby ustawić dzień

 

 

tygodnia.

Zmniejszenie

Zwiększenie

-

Jeżeli rezerwacja nie została

 

 

 

 

 

wcześniej ustawiona,

Gdy rezerwacja została ustawiona

 

 

wyświetlany jest bieżący dzień

 

 

 

tygodnia.

Miga

 

-

Jeżeli nie ustawiono

 

 

 

zaplanowanej godziny,

 

 

 

wyświetlane jest --:--.

 

 

2.

Nacisnąć przycisk Timer/

 

 

 

Tygodniowy. Nacisnąć

 

 

 

przycisk ￿ lub ￿, aby ustawić

 

 

 

godzinę.

 

 

Jeżeli ustawiono zaplanowaną

Miga

 

 

godzinę, zostaje ona

Zmniejszenie

Zwiększenie

 

wyświetlona.

 

 

Tryb odkurzania

Miga

 

-

Jeżeli nie ustawiono

 

 

 

wcześniej rezerwacji, tryb

 

 

 

odkurzania jest ustawiany

 

 

 

w tryb automatyczny. Jeżeli

 

 

 

rezerwacja została ustawiona,

 

 

 

zostaje ustawiony tryb

 

 

 

skonfi gurowany.

Miga

 

3.

Nacisnąć przycisk Timer/

 

 

Tygodniowy.

Zmniejszenie

Zwiększenie

 

-

Zwiększenie/zmniejszenie

 

 

 

 

 

czasu o 5 minut. Nacisnąć

 

 

 

przycisk ￿ lub ￿, aby ustawić

 

 

 

minuty.

OBSŁUGA 03

obsługa _35