Rezervace časovačeV tomto režimu můžete naplánovat zahájení jednorázového úklidu v určitou dobu.

Naplánovaný úklid se provede pouze v případě, že je vysavač zaparkován v dobíjecí stanici.

 

 

Dálkový ovladač

Postup při konfiguraci

 

 

 

1.

Stiskněte tlačítko Časovač/

 

 

 

 

Týdně.

 

 

 

 

 

-

Zobrazuje se aktuální

 

 

 

 

nastavení a bliká

.

 

Bliká

 

 

Tisknutím tlačítka ￿ nebo ￿

 

 

Snížit

Zvýšit

nastavte hodiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režim úklidu

 

 

 

 

-

Pokud neexistuje žádná

Bliká

 

 

 

předchozí rezervace, bude

 

 

 

 

jako režim úklidu nastaven

 

 

 

 

automatický režim. Pokud

 

 

 

 

určitá rezervace existuje, bude

 

 

 

 

jako režim úklidu nastaven

 

 

 

 

nakonfi gurovaný režim.

 

 

 

2.

Stiskněte tlačítko Časovač/

 

 

Snížit

Zvýšit

Týdně.

 

 

 

 

Hodnota času se zvyšuje/

 

 

 

-

 

Bliká

 

 

snižuje po pěti minutách.

Bliká

 

 

Tisknutím tlačítka ￿ nebo ￿

 

 

 

 

nastavte minuty.

 

 

 

 

3.

Stiskněte tlačítko Časovač/

 

 

Snížit

Zvýšit

Týdně. Tisknutím tlačítka ￿

 

 

 

 

nebo ￿ nastavte režim úklidu.

Bliká

Bliká

 

-

Můžete zvolit režim úklidu

 

 

Automatický nebo Maximální.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Stiskněte tlačítko Časovač/

 

Bliká

 

 

Týdně.

 

 

 

 

-

Nastavená hodnota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bude blikat a nastavení je

 

 

 

 

dokončeno.

 

Bliká

 

 

-

Po dokončení nastavení se

 

 

 

 

zobrazuje nakonfi gurovaný

 

 

 

 

čas a

.

 

 

 

- Stisknete-li tlačítko Start/Stop v situaci, kdy se vysavač nabíjí

Zrušení nastavení

a zároveň nastavujete čas, dojde ke zrušení nastavení.

- Mějte na zřeteli, že při odpojení vysavače od dobíjecí stanice

 

 

 

 

dojde ke zrušení nastavení.

 

 

 

 

 

- Pokud při nastavování času po dobu jedné minuty

 

 

Časový limit

neprovedete žádné zadání, dojde k automatickému opuštění

 

 

režimu Nastavení času.

 

 

 

34_ provoz